Informatie

Hier vind je meer informatie over de tarieven en vergoedingen

Tarief

De consultprijs is als volgt:

  • 80 euro per uur
  • 40 euro per half uur
  • 20 euro bij 15 minuten telefonisch consult
  • Na afloop krijg je per mail de factuur toegezonden

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden volledig doorberekend. In geval van overmacht graag zo snel als mogelijk is telefonisch contact.

Genoemde tarieven zijn exclusief geadviseerde supplementen of onderzoeken.

Vergoedingen

Klik HIER of vergoedingen door je verzekeraar mogelijk zijn

De volgende AGB-code is van toepassing: 41786457 en kwalificatiecode 4101 - ZZP-er in wijkverpleging.

Verwijzing

Een verwijsbrief van je huisarts is niet nodig

Beroepsvereniging

 

Ik ben aangesloten bij de V&VN.Het kwaliteitsregister van verpleegkundigen & verzorgenden

Aansluitnummer 748506

 

Aansluiting

Ik ben level 3 therapeut met prestatiecode 24000 en ingeschreven bij de stichting CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten) met aansluitnummer CM2992-01-01-20.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/